Vítejte na stránkách ACADEMUS EDITION!

Tyto stránky přinášejí informace o realizovaných a připravovaných titulech edice Academus Edition, kterou vydává Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. (www.imus.cz). Poskytují základní informace o konkrét- ních titulech a autorech a nabízejí k náhledu  doplňkové materiály. V případě notových edic zprostředkovávají zvukové či jiné ukázky editovaných skladeb, ve vhodných případech též volně umožňují stažení provozovacích materiálů ve formátu A4.

Stránky vznikly v rámci podprogramu Digital Humanities, jako součást programu Paměť v digitálním věku, který vyhlásila Akademie věd České republiky (Strategie AV 21).