Vítejte na stránkách ACADEMUS EDITION!

Tyto stránky přinášejí informace o realizovaných a připravovaných titulech edice Academus Edition, kterou vydával Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Poskytují základní informace o konkrétních titulech a autorech a nabízejí k náhledu  doplňkové materiály. V případě notových edic zprostředkovávají zvukové či jiné ukázky editovaných skladeb, ve vhodných případech též volně umožňují stažení provozovacích materiálů ve formátu A4.

Stránky vznikly v rámci podprogramu Digital Humanities, jako součást programu Paměť v digitálním věku, který vyhlásila Akademie věd České republiky (Strategie AV 21).