Jan Zach

Jan Zach (13. listopadu 1713 Dehtáry – 24. května 1773 Ellwangen) patří k významným představitelům tzv. české hudební emigrace a skladatelům středoevropského předklasicismu.  Upřesnění data Zachova narození jej přiřadilo do společnosti J. V. Stamice, Ch. W. Glucka a dalších skladatelů, kteří vyrostli v Praze 30. let 18. století. Jan Zach se stal dvorním kapelníkem v Mohuči (1745), později (1756) žil jako cestující skladatel, učitel a interpret. Jeho instrumetnální skladby nesou znaky stylových experimentů, četná vokální skladby představují syntézu mezi výsledky vývoje a dědictvím starého stylu.

Requiem solemne

ed. Tomáš Slavický

Requiem solemne Jana Zacha je reprezentativním příkladem hudby komponované v Praze třicátých let 18. století. Ačkoliv se jedná o autorovo rané dílo, dočkalo se v 19. a 20. století mimořádné recepce. Tehdy přitahovalo pozornost zejména užíváním chromatismů, z dnešního pohledu je příkladem rozsáhlé a stylově rozmanité vokálně-instrumentální skladby, jejíž rozpětí sahá od retrospektivního kontrapunktu po dramatické efekty, inspirované skladbami J. D. Zelenky a italských autorů Vivaldiho generace.