Titles

ed. Václav Kapsa
Skladby pro čtyři hlasy, dvoje housle a bas byly vydány jako Offertoria solenniora, op. 2, roku 1717 a staly se nejrozšířenějšími Brentnerovými díly. Z rukopisně dochovaných kompozic téhož druhu edice přináší šest děl na texty z oficia o sv. Terezii z Ávily, psaných snad pro pražské karmelitky, a tři ofertoria z hudebních sbírek opatství Lambach, Göttweig a Kremsmünster.
ed. Milada Jonášová
Sehlingovy pastorální skladby představují svébytný kompoziční počin na poli české chrámové hudby doby předbrixiovské, tj. stylově přechodového údobí. Pastorel, „natalitií“ či „adventualií“ postupně přibývalo a mezi jejich autory se řadil i Sehling. Stylově náleží k tvůrcům, kteří už opouštěli prvky barokní hudby a připravovali půdu nástupu nového hudebního slohu. Jeho čtyři latinské pastorely tvoří specifickou skupinu formálně jednoduchých chrámových skladeb.
ed. Václav Kapsa
Sbírka Horae pomeridianae, op. 4, vyšla roku 1720 v Praze jako jediný tamější tisk té doby věnovaný instrumentální hudbě. Také dva concerti da camera, instrumentální Pastorella a Partita pro violu d’amore, dva hoboje, lesní roh a bas patří k cenným dokladům zdejší instrumentální tvorby. Edice je součástí projektu zkoumajícího kompoziční tvorbu v barokních Čechách na příkladu Brentnerových děl.
ed. Tomáš Slavický
Requiem solemne Jana Zacha je reprezentativním příkladem hudby komponované v Praze třicátých let 18. století. Ačkoliv se jedná o autorovo rané dílo, dočkalo se v 19. a 20. století mimořádné recepce. Tehdy přitahovalo pozornost zejména užíváním chromatismů, z dnešního pohledu je příkladem rozsáhlé a stylově rozmanité vokálně-instrumentální skladby, jejíž rozpětí sahá od retrospektivního kontrapunktu po dramatické efekty, inspirované skladbami J. D. Zelenky a italských autorů Vivaldiho generace.
ed. Václav Kapsa
Edice přináší Brentnerovu první sbírku vydanou roku 1716 v Praze pod titulem Harmonica duodecatomeria ecclesiastica, op. 1; jde o dvanáct árií pro soprán či alt s nástrojovým doprovodem různého obsazení. Dále svazek obsahuje tři Brentnerovy árie z rukopisných pramenů, které byly zkomponovány na stejné či podobné texty jako árie první sbírky.
ed. Markéta Kratochvílová
Předkládaná edice kompletuje řadu „Písně z mládí Otakara Ostrčila“, vydávanou ve 40. letech 20. století, a dokládá vliv německé romantické písně na skladatelovu ranou tvorbu. Jsou to jediné Ostrčilovy písně, v nichž autor zhudebnil jiný než český text, a z celé jeho písňové tvorby právě tyto zůstaly nevydány.