Ediční rada

Fungování Ediční rady Academus Edition zajišťoval Kabinet hudební historie EÚ AV ČR, jehož pracovníci tvořili převážnou většinu členů.

Složení Ediční rady Academus Edition:

Jarmila Procházková (předsedkyně), Milada Jonášová, Jan Kachlík, Václav Kapsa, Markéta Kratochvílová, Ondřej Maňour, Tomáš Slavický