Ediční rada

Fungování Ediční rady Academus Edition zajišťuje Kabinet hudební historie EÚ AV ČR, jehož pracovníci tvoří převážnou většinu členů. Do Ediční rady mohou být přizváni muzikologové a specialisté z dalších akademických pracovišť.  

Složení Ediční rady Academus Edition:

Jarmila Procházková (předsedkyně), Milada Jonášová, Jan Kachlík, Václav Kapsa, Markéta Kratochvílová, Ondřej Maňour, Tomáš Slavický