Podmínky použití

Hlasové materiály a další doplňkové materiály umístěné na stránkách www.academusedition.cz jsou poskytovány bezplatně. Návštěvník webových stránek a uživatel materiálů získaných z těchto stránek se zavazuje uvádět jméno (jména) autorů a editorů příslušných materiálů a název této edice při každém uveřejnění těchto materiálů v souladu s autorským právem a právy souvisejícími. V případě provedení díla nebo jeho částí bude uživatel takového materiálu o této skutečnosti informovat zástupce edice na kontaktní adrese academus@imus.cas.cz; podle možností dá k dispozici ukázku ze zvukového či filmového záznamu, kterou zástupci edice budou moci volně  uveřejnit na YouTube či jiném podobném médiu.