Joseph Anton Sehling

Joseph Anton Sehling (7. 1. 1710 Toužim ‒ 19. 9. 1756 Praha) se po studijním pobytu ve Vídni živil jako houslista a skladatel v nejrůznějších pražských institucích, především v kapele hraběte V. Morzina, v metropolitním chrámu sv. Víta a v orchestru divadla v Kotcích. Ve vlastních opisech si pořídil i velkou hudební sbírku. Největším společenským uznáním jeho kompozičních aktivit bylo provedení školské hry o biblické hrdince Judit s jeho hudbou před Marií Terezií v průběhu oslav její korunovace českou královnou 1743. Těžiště jeho kompoziční tvorby spočívá v hudbě chrámové.

Latinské pastorely

ed. Milada Jonášová

Sehlingovy pastorální skladby představují svébytný kompoziční počin na poli české chrámové hudby doby předbrixiovské, tj. stylově přechodového údobí. Pastorel, „natalitií“ či „adventualií“ postupně přibývalo a mezi jejich autory se řadil i Sehling. Stylově náleží k tvůrcům, kteří už opouštěli prvky barokní hudby a připravovali půdu nástupu nového hudebního slohu. Jeho čtyři latinské pastorely tvoří specifickou skupinu formálně jednoduchých chrámových skladeb.