Joseph Anton Sehling

Joseph Anton Sehling (7. 1. 1710 Toužim ‒ 19. 9. 1756 Praha) se po studijním pobytu ve Vídni živil jako houslista a skladatel v nejrůznějších pražských institucích, především v kapele hraběte V. Morzina, v metropolitním chrámu sv. Víta a v orchestru divadla v Kotcích. Ve vlastních opisech si pořídil i velkou hudební sbírku. Největším společenským uznáním jeho kompozičních aktivit bylo provedení školské hry o biblické hrdince Judit s jeho hudbou před Marií Terezií v průběhu oslav její korunovace českou královnou 1743. Těžiště jeho kompoziční tvorby spočívá v hudbě chrámové.

Latinská moteta a offertoria za zemřelé

ed. Milada Jonášová

Svazek zahrne Sehlingova moteta a offertoria, která byla zkomponována pro slavení liturgie za zemřelé. Skladby jsou napsány pro soprán, alt, tenor a bas s doprovodem smyčců, tří trombónů, případně i s klarinami. U některých skladeb bylo možné určit, k jaké smuteční příležitosti ji Sehling zkomponoval. Edice bude – podobně jako v případě Sehlingových latinských pastorel – vycházet z jeho dochovaných autografů.