Johann Joseph Ignaz Brentner

Johann Joseph Ignaz Brentner (3. listopadu 1689, Dobřany – 28. června 1742, Dobřany) vstoupil do hudební historie českých zemí zejména čtyřmi sbírkami, které vyšly tiskem v Praze v letech 1716–1720. V nich obsažené duchovní árie, sborová ofertoria a instrumentální koncerty odrážejí dobové stylové vlivy italské hudby a spolu s rukopisně dochovanými díly poskytují cenný obraz o tehdejší kompoziční tvorbě v Čechách. Ve své době doznaly Brentnerovy skladby značného rozšíření, byly známy až v jezuitských misiích na území dnešní Bolívie.

Instrumentální hudba

ed. Václav Kapsa

Sbírka Horae pomeridianae, op. 4, vyšla roku 1720 v Praze jako jediný tamější tisk té doby věnovaný instrumentální hudbě. Také dva concerti da camera, instrumentální Pastorella Partita pro violu d’amore, dva hoboje, lesní roh a bas patří k cenným dokladům zdejší instrumentální tvorby. Edice je součástí projektu zkoumajícího kompoziční tvorbu v barokních Čechách na příkladu Brentnerových děl.