Johann Joseph Ignaz Brentner

Johann Joseph Ignaz Brentner (3. listopadu 1689, Dobřany – 28. června 1742, Dobřany) vstoupil do hudební historie českých zemí zejména čtyřmi sbírkami, které vyšly tiskem v Praze v letech 1716–1720. V nich obsažené duchovní árie, sborová ofertoria a instrumentální koncerty odrážejí dobové stylové vlivy italské hudby a spolu s rukopisně dochovanými díly poskytují cenný obraz o tehdejší kompoziční tvorbě v Čechách. Ve své době doznaly Brentnerovy skladby značného rozšíření, byly známy až v jezuitských misiích na území dnešní Bolívie.

Duchovní árie II

ed. Václav Kapsa

Poslední svazek edičního projektu zaměřeného na hudbu Josefa Brentnera přináší jeho druhou sbírku dvanácti árií vydanou jako Hymnodia divina, op. 3, v Praze roku 1719. Svazek dále obsahuje árii a tři sólová moteta zkomponovaná později a známá z rukopisných pramenů. Na rozdíl od prvního dílu duchovních árií, zahrnujícího pouze kompozice pro soprán či alt, obsahuje druhý díl rovněž skladby určené pro mužské hlasy.

AE007