Johann Joseph Ignaz Brentner

Johann Joseph Ignaz Brentner (3. listopadu 1689, Dobřany – 28. června 1742, Dobřany) vstoupil do hudební historie českých zemí zejména čtyřmi sbírkami, které vyšly tiskem v Praze v letech 1716–1720. V nich obsažené duchovní árie, sborová ofertoria a instrumentální koncerty odrážejí dobové stylové vlivy italské hudby a spolu s rukopisně dochovanými díly poskytují cenný obraz o tehdejší kompoziční tvorbě v Čechách. Ve své době doznaly Brentnerovy skladby značného rozšíření, byly známy až v jezuitských misiích na území dnešní Bolívie.

Duchovní árie I

ed. Václav Kapsa

Edice přináší Brentnerovu první sbírku vydanou roku 1716 v Praze pod titulem Harmonica duodecatomeria ecclesiastica, op. 1; jde o dvanáct árií pro soprán či alt s nástrojovým doprovodem různého obsazení. Dále svazek obsahuje tři Brentnerovy árie z rukopisných pramenů, které byly zkomponovány na stejné či podobné texty jako árie první sbírky.

AE002
partitura
350 CZK