Jaroslav Novotný

Jaroslav Novotný (1886–1918) se již během studia etabloval jako nadějný skladatel tzv. „Novákovy školy“, jeho život byl však předčasně zmařen ve víru první světové války – zemřel jako československý legionář při přestřelce s bolševiky. V Čechách jako první osobitým způsobem reagoval na podněty Druhé vídeňské školy, a to již v době, kdy se její jazyk teprve vytvářel.

Písně kosmické

ed. Ondřej Maňour

Písně kosmické, op. 8, komponované v roce 1914 na básně ze stejnojmenné sbírky Jana Nerudy, zahajují Novotného zralé tvůrčí období, současníky sice nedoceněné, předznamenávající však další vývoj evropské hudby. Sbírka dodnes nebyla provedena ani vydána, což nepochybně ochudilo vývoj české moderní hudby o cenné impulsy.