Připravujeme - noty

ed. Tomáš Slavický
Díky několika vydaným ukázkám (výbor Otto Schmida, 1901) bývají Responsoria oprávněně považována za Tůmovo vrcholné dílo. Tůmovo zhudebnění 27 responsorií z velikonočního officia (tzv. temných hodinek) vzniklo současně s edicí textů Svatého týdne (Vídeň 1759), a ačkoliv splňuje mnohé charakteristiky klasicismu, představuje zajímavý mezičlánek mezi barokním "stile antico" a historismem 19. století.
ed. Ondřej Maňour
Písně kosmické, op. 8, komponované v roce 1914 na básně ze stejnojmenné sbírky Jana Nerudy, zahajují Novotného zralé tvůrčí období, současníky sice nedoceněné, předznamenávající však další vývoj evropské hudby. Sbírka dodnes nebyla provedena ani vydána, což nepochybně ochudilo vývoj české moderní hudby o cenné impulsy.
ed. Václav Kapsa
Poslední svazek edičního projektu zaměřeného na hudbu Josefa Brentnera přinese jeho druhou sbírku dvanácti árií vydanou jako Hymnodia divina, op. 3, v Praze roku 1718 či 1719, jež bude opět doplněna výběrem árií z rukopisných pramenů. Na rozdíl od prvního dílu edice duchovních árií, zahrnujícího pouze kompozice pro soprán či alt, obsahuje druhý díl rovněž skladby určené pro mužské hlasy.
ed. Milada Jonášová
Svazek zahrne Sehlingova moteta a offertoria, která byla zkomponována pro slavení liturgie za zemřelé. Skladby jsou napsány pro soprán, alt, tenor a bas s doprovodem smyčců, tří trombónů, případně i s klarinami. U některých skladeb bylo možné určit, k jaké smuteční příležitosti ji Sehling zkomponoval. Edice bude – podobně jako v případě Sehlingových latinských pastorel – vycházet z jeho dochovaných autografů.