O nás

Kabinet hudební historie je od roku 2003 součástí Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i., jednoho z veřejných výzkumných pracovišť tvořících soustavu vědeckých pracovišť AV ČR. Jeho hlavním úkolem je pramenný výzkum v oblasti historie české a evropské hudební kultury od pozdního středověku s těžištěm v bádání o hudbě 18.–20. století a v dlouhodobě koncipovaných projektech kritických edic notových pramenů.

Další činností, jež přesahuje rámec pracoviště a má mezinárodní dosah, je pravidelné zpracovávání národní oborové bibliografie a zasílání příslušných bibliografických dat do databáze RILM. Knihovna Kabinetu hudební historie, otevřená širší odborné veřejnosti, patří mezi nejlépe vybavené oborové knihovny v Praze i v České republice. Kabinet hudební historie EÚ AV ČR, v.v.i. je v současné době také sídlem Společnosti Josefa Bohuslava Foerstra.

V Kabinetu hudební historie EÚ sídlí rovněž redakce časopisu Hudební věda.