ACADEMUS EDITION

Academus Edition je ediční řada určená ke kritickému vydávání hudebních děl. Její svazky jsou vytvářené podle současných metod textové kritiky a hudební filologie.

Jedná se o otevřenou ediční řadu bez zvláštního vymezení historického období či hudebních druhů. Jejím cílem je zpřístupňovat významné památky, repertoárové celky či významná díla výrazných skladatelských osobností bez ohledu na jejich národní příslušnost.  Edice se přednostně zaměřuje na dosud nevydaný repertoár a jedním z jejích cílů je mapování neznámých či méně známých oblastí české hudební historie.