Vítejte na stránkách ACADEMUS EDITION!

Tyto stránky přinášejí informace o realizovaných a připravovaných titulech edice Academus Edition, jejíž vydávání zahájil Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. (od sedmého svazku převzalo vydávání edice Nakladatelství Artefactum Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.). Stránky poskytují základní informace o konkrétních titulech a autorech a nabízejí k náhledu  doplňkové materiály. V případě notových edic zprostředkovávají zvukové či jiné ukázky editovaných skladeb, ve vhodných případech též volně umožňují stažení provozovacích materiálů ve formátu A4.

Stránky vznikly v rámci podprogramu Digital Humanities, jako součást programu Paměť v digitálním věku, který vyhlásila Akademie věd České republiky (Strategie AV 21).