Tituly

ed. Václav Kapsa
Skladby pro čtyři hlasy, dvoje housle a bas vyšly jako Offertoria solenniora, op. 2, roku 1717 a staly se nejrozšířenějšími Brentnerovými díly. Z rukopisně dochovaných kompozic téhož druhu edice přináší šest děl na texty z oficia o sv. Terezii z Ávily, psaných snad pro pražské karmelitky, a tři ofertoria z hudebních sbírek opatství Lambach, Göttweig a Kremsmünster. Svazek vycházející k třístému výročí vydání Brentnerovy druhé sbírky připomíná málo známou kapitolu pražského nototisku a nabízí vhled do zdejší hudební tvorby v době vrcholícího baroka.
ed. Milada Jonášová
Sehlingovy pastorální skladby představují svébytný kompoziční počin na poli české chrámové hudby v době předbrixiovské, tj. ze stylově přechodového údobí. S postupem času skladeb z kategorie pastorel, „natalitií“ či „adventualií“ přibývalo a mezi jejich autory se řadil i Sehling (1710-1756). Stylově se řadí mezi ty autory, kteří už opouštěli leckteré prvky barokní hudby a připravovali tak půdu k nástupu nového hudebního slohu. Jeho čtyři Pastorely tvoří specifickou skupinu formálně jednoduchých latinskojazyčných chrámových skladeb.
ed. Václav Kapsa
Sbírka čtyřhlasých koncertů Horae pomeridianae, op. 4, vyšla roku 1720 v Praze jako jediný tamější titul věnovaný tehdy instrumentální hudbě. Dva concerti da camera se unikátně dochovaly ve Vatikánské apoštolské knihovně. Rovněž instrumentální Pastorella či Partita a 5 pro violu d’amore, dva hoboje, lesní roh a bas patří k ojediněle dochovaným kompozicím svého druhu. Edice je součástí projektu zkoumajícího kompoziční tvorbu v Čechách doby vrcholného baroka na příkladu Brentnerových děl.
ed. Václav Kapsa
Edice přináší Brentnerovu první sbírku vydanou roku 1716 v Praze pod titulem Harmonica duodecatomeria ecclesiastica, op. 1; jde o dvanáct árií pro soprán či alt s nástrojovým doprovodem různého obsazení. Dále svazek obsahuje tři Brentnerovy árie z rukopisných pramenů, které byly zkomponovány na stejné či podobné texty jako árie první sbírky.
ed. Markéta Kratochvílová
Předkládaná edice kompletuje řadu „Písně z mládí Otakara Ostrčila“, vydávanou ve 40. letech 20. století, a dokládá vliv německé romantické písně na skladatelovu ranou tvorbu. Jsou to jediné Ostrčilovy písně, v nichž autor zhudebnil jiný než český text, a z celé jeho písňové tvorby právě tyto zůstaly nevydány.