Josef Anton Sehling

Josef Anton Sehling (7. 1. 1710 Toužim ‒ 19. 9. 1756 Praha) se po studijním pobytu ve Vídni živil jako houslista a skladatel v nejrůznějších pražských institucích, především v kapele hraběte V. Morzina, v metropolitním chrámu sv. Víta a v orchestru divadla v Kotcích. Ve vlastních opisech si pořídil i velkou hudební sbírku. Největším společenským uznáním jeho kompozičních aktivit bylo provedení školské hry o biblické hrdince Judit s jeho hudbou před Marií Terezií v průběhu oslav její korunovace českou královnou 1743. Těžiště jeho kompoziční tvorby spočívá v hudbě chrámové.

Pastorely

ed. Milada Jonášová

Sehlingovy pastorální skladby představují svébytný kompoziční počin na poli české chrámové hudby v době předbrixiovské, tj. ze stylově přechodového údobí. S postupem času skladeb z kategorie pastorel, „natalitií“ či „adventualií“ přibývalo a mezi jejich autory se řadil i Sehling (1710-1756). Stylově se řadí mezi ty autory, kteří už opouštěli leckteré prvky barokní hudby a připravovali tak půdu k nástupu nového hudebního slohu. Jeho čtyři Pastorely tvoří specifickou skupinu formálně jednoduchých latinskojazyčných chrámových skladeb.