Připravujeme - noty

ed. Tomáš Slavický
Requiem solemne Jana Zacha je reprezentativním příkladem hudby komponované v Praze třicátých let 18. století. Ačkoliv se jedná o autorovo rané dílo, dočkalo se v 19. a 20. století mimořádné recepce. Tehdy přitahovalo pozornost zejména užíváním chromatismů, z dnešního pohledu je příkladem rozsáhlé a stylově rozmanité vokálně-instrumentální skladby, jejíž rozpětí sahá od retrospektivního kontrapunktu po dramatické efekty, inspirované skladbami J. D. Zelenky a italských autorů Vivaldiho generace.
ed. Ondřej Maňour
Písně kosmické, op. 8, komponované v roce 1914 na básně ze stejnojmenné sbírky Jana Nerudy, zahajují Novotného zralé tvůrčí období, současníky sice nedoceněné, předznamenávající však další vývoj evropské hudby. Sbírka dodnes nebyla provedena ani vydána, což nepochybně ochudilo vývoj české moderní hudby o cenné impulsy.